TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI
KOORDİNASYON DERNEĞİ
XIV. KONGRESİ

TRANSPLANTASYON'22

13-15 Ekim 2022 / Limak Cyprus Deluxe Hotel-KIBRIS

BİLDİRİLER

ONLINE BİLDİRİ SİSTEMİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Transplantation Proceedings

Transplantasyon 2022 Kongresi'nde Bilimsel Kurul tarafından kabul edilen bildiriler, bildiri sahibinin talebine bağlı olarak "Transplantation Proceedings Guideline"da yer alan koşullar doğrultusunda, bedeli bildiri sahibi tarafından karşılanmak koşulu ile "Transplantation Proceedings"de yayınlanacaktır. Bu sebeple, kabul edilecek bildirilerin "Transplantation Proceedings" yazım kurallarına göre tam metin olarak İngilizce hazırlanması gerekmekte olup, Kongre süresince görev yapacak "Transplantation Proceedings" masasına başvurular kabul edilecektir. Ödül Jürisi tarafından seçilecek "En İyi Sözlü" ve "En İyi Poster" bildirileri TONKKD tarafından yayınlatılacaktır.

Tuncer Karpuzoğlu Özel Ödülü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Transplantasyon 2022 Kongresi'ne kabul edilen bildiriler ve posterler arasında Ödül Jürisi'nin yapacağı değerlendirmeye göre Tuncer Karpuzoğlu Özel Ödülü verilecektir.

Bildiri Hazırlama Kuralları

Bildiri hazırlanmasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;

 • Başlık Bildiri Formu üzerindeki kutucukta BÜYÜK HARF ve BOLD karakter kullanılarak, kısa ve ele alınan konunun amacını açıkça ortaya koyacak şekilde yazılmalıdır.
 • Başlıkta kısaltlamalardan kaçınılmalıdır.
 • Çalışmada ismi geçecek yazarların Bildiri Formu üzerindeki kutucuklara sırasıyla önce soyadları sonra isimlerinin baş harfi yazması gerekmektedir. İsim baş harfinden sonra nokta koyulacaktır.
 • Sunum yapacak olan yazarın isiminin altı çizilecektir.
 • Çalışmanın yapıldığı kurumun ismi, bölümü ve şehiri belirtilmelidir.
 • Bildiri Formu üzerindeki metin kutucuğuna yalnızca bildirinin metin kısmı kopyalanmalıdır.
 • Bildiri Formu, bildiri sisteminin yönlendirdiği şekilde doldurulmalıdır. Sisteme girişi yapılan bildirilerin ayrıca "Word Dosyası" halinde yüklenmesi gerekmektedir.
 • Sırasıyla Amaç, Metod, Bulgular ve Sonuç yazılmalıdır.
 • Bildiri maksimum 250 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiriler Times New Roman font ve 11 punto yazılmalıdır.
 • Metinde sadece standart kısaltmalar yapılmalı ancak kısaltmanın ilk kullanımında kısaltma tanımlanmalıdır.
 • Referanslar veya krediler bildiride yer almamalıdır.
 • Bildiriyi en iyi tanımlayan kategori formda işaretlendirilmelidir.
 • Sunum şekli tercihi (sözlü veya poster) form üzerinde işaretlendirilmelidir.

Posterler

Posterler, 70 cm. genişliğinde ve 100 cm. uzunluğunda olmalıdır. Çalışmaları Poster olarak kabul gören katılımcılar 12-13 Ekim 2022 tarihi itibariyle bu amaçla ayrılmış alanda posterlerini asabileceklerdir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme Dekon personeli tarafından temin edilecektir.